Brain Foods redaktionelle linje

Brain Food er et ungt medie! Vi insisterer på at lave historier, der fordrer engagement i verden. Ideelt set skal du som bruger af Brain Food opnå viden om verden og en forståelse af den kontekst, de daglige nyheder udspiller sig i. Brain Food tilbyder dig et fællesskab, hvor du på et oplyst grundlag kan debattere samfund, kultur og viden.

 

Vi laver mest baggrundshistorier og kontekstbaserede journalistiske produktioner, og vi udkommer i flere formater som tekst, lyd, video og live med events.

 

Vi vil være en troværdig nyheds- og informationskilde i dit medieforbrug.  Vi er kritiske og konstruktive i vores journalistik og opfordrer dig til at tænke kritisk selv. Vi formidler et tidssvarende verdensbillede til dig med fokus på samfund, kultur og viden.

DSC_0165

Vores principper og værdier

Vi er troværdige

Vi viderebringer korrekte informationer og forholder os objektivt og sagligt til de emner, vi tager under behandling. Vi er uafhængige af økonomiske og partipolitiske interesser. Vi laver en tydelig markering af vores indhold så du kan se om det er redaktionelt indhold, opinionsstof (debat) eller noget nogen har betalt os for (sponsoreret indhold).

 

Brain Food har væsentlighed som omdrejningspunkt

Grand challenges: Vi dækker klima, krig og konflikt, migration etc.

 

Dansk, europæisk og international politik: Vi dækker politik, men trækker ikke grænser mellem de forskellige politiske sfærer. Vi ønsker at skifte fokus fra politisk spil og spin til policy-formulering og governance.

 

Tendenser: Vi dækker strømninger og tendenser i nutiden.

 

 

Vi lægger vægt på tilgængelig formidling

Vores indhold er tilgængeligt i flere forskellige formater og udgives på forskellige platforme. Formidlingen af indholdet skal appellere til unge voksne. Sociale medier spiller en afgørende rolle i at lade vores historier lægge op til debat.

 

Værdier

Vores verdenssyn bygger på tre grundlæggende værdier: demokrati, engagement i verden og lige muligheder.

 

Vi er demokratiske og tror derfor på, at vi i fællesskab træffer de bedste beslutninger. Vi engagerer os i verden og håber at være en inspiration gennem vores engagement for andre. Vi vil understøtte et samfund, der er dynamisk og skaber muligheder for alle, uanset baggrund, og vi forbeholder os retten til at kritisere samfund, der ikke gør dette. Disse værdier er grundlæggende for vores publicistiske virke.

Version 2

Hvordan vi gør:

Vi arbejder journalistisk. Det vil bl.a. sige, at vi er tilstræbt objektive i vores håndtering af information, systematiske i vores research og konstant udøver kildekritik.

 

Vi ønsker at levere korrekte informationer af høj kvalitet til offentligheden. Det sikrer vi ved at have fokus på dybdegående research, brede vinkler og ofte en historisk forankring af vores historier. Vi researcher grundigt og længe for at oparbejde en stor mængde information, som efterfølgende bearbejdes og vinkles skarpere. Vi sigter mod ikke at spidsvinkle for meget, men i stedet forsøge at anskue problemer og historier fra flere vinkler, som ofte kan være indbyrdes modstridende. Dette sikrer, at brugerne selv kan danne deres holdning på baggrund af den fremlagte information.

 

Journalistik med forandringspotentiale

Vi har i vores journalistiske produktion blikket rettet mod, at en væsentlig andel af vores historier skal have et forandringspotentiale. Det betyder, at man skal kunne lære noget, eller der skal præsenteres alternativer til eksisterende virkelighedsopfattelser. Det sikrer vi ved at benytte os af indsigter fra den konstruktive journalistik, som har til formål at komme videre fra den rent kritiske journalistik ved at vise potentialet i historien. Det er et udtryk for erkendelsen af, at vi kun har en berettigelse, hvis vores brugere kan få noget ud af vores journalistik.

 

LIVE og EVENTS

Ved at trække på den journalistiske arbejdskraft, metode og troværdighed producerer vi events inden for samfund, kultur og viden. Vores events er troværdige, kritiske, konstruktive og vidensbaserede og skaber en reel merværdi for brugerne.

 

Vores events er fagligt velfunderede, kreativt udformede og nærværende. Vores events er publikumsinddragende, blandt andet  gennem inddragelse af sociale medier. Vores events giver mulighed for medieproduktion og livestream. Derudover producerer vi enkelte formater med en live-komponent, der gør det muligt for brugerne at komme med ind i maskinrummet samt at påvirke formaterne i deres tilblivelse.

IMG_2092

Hvem vi er:

Brain Foods redaktioner består primært af akademikere med journalistiske kompetencer. Det gør, at vi får et bedre vidensgrundlag at stille spørgsmål på baggrund af. Vi prøver til stadighed at udfordre genrer og fortælleformer ved at være kreative i vores formidling. Den akademiske tilgang til stoffet må ikke smitte af på sprogbrugen i vores historier og blive en eksklusionsmekanisme. Dette ændrer ikke på, at kernen i vores udgivelse er den vidensbaserede og kritisk uafhængige journalistik. Derfor er vores kerneprodukter klassiske i indholdet, mens vi konstant er på jagt efter kreative og innovative udtryk.

 

Mediekritik

Vi er mediekritiske og stiller konstant spørgsmålstegn ved mediernes udvikling, etik og moral. Vi forsøger hele tiden  at udøve den nødvendige selvkritik, som vi mener er fundamental, når man er et publicistisk medie. Vi vil derfor være så transparente som muligt samtidig med, at vi forvalter vores journalistiske opgaver. Vi vil være med til at understøtte en vedvarende debat om medier og journalistik.

 

Videnskritik

Vi er kritiske i forhold til ekspertbegrebet, et fænomen der har vundet øget indpas i journalistikken og mediebilledet mere generelt. Med en kritisk tilgang til vidensdebatten ønsker vi at give indsigt i hvilket vidensgrundlag eksperter, politikere og aktører i civilsamfundet baserer deres udsagn på. Vi forholder os til forskellige syn på viden og vidensproduktion, da dette er et stærkt politiseret felt. Det er ikke forkert at betragte viden som magt, derfor er det også vigtigt journalistisk at få kortlagt de positioner, der udgør debatten samt at foreslå nye.

 

Velkommen til

 

/Tobias Ankjær Jeppesen og Mathias Lund Schjøtz